fr fr en en de de it it es es ro ro ru ru
Prof. Sandhaus

Profesorul Sami Sandhaus

Profesor asociat al Institutului de Stomatologie,

Universitatea Pierre et Marie Curie, Paris Ⅵ

Membru al Academiei Franceze de Chirurgie dentara

Membru al Academiei de Reabilitare Orala (USA)

Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania

Forum Odontologicum

Avenue de Provence 4
CH1007 LAUSANNE


www.forumsevelin.com

Curs Ⅰ – Implantologie

Cap. I Implantologia non- invazivă (zirconiu)

Introducere

Locul implantului din zirconiu în medicina dentară contemporană ; rolul său în reabilitarea odonto-stomatologică ; exigenţe şi principii ale unei implantări raţionale şi sigure, bazată pe 50 de ani de experienţă şi de lucrări de histologie, bio- şi imunocompatibilitate.

Material nou : oxid de zirconiu sinterizat, biocompatibil şi foarte rezistent.

Implantul Sigma este rezultatul unei munci începute în anii 60, cu primele şuruburi din ceramica aluminoasă. O cercetare ştiinţifică înfloritoare, atât în materie de tehnologie (fizică şi mecanică), cât şi biologică şi histologică, a adus îmbunătăţiri succesive modelelor iniţiale şi a contribuit la fasonarea unei noi filosofii a implantului dentar, a indicaţiilor si a tehnicii sale.

Noile forme, starea suprafeţelor, tehnicile operatorii raţionale, instrumentele reînnoite, îi dau acestui implant toată nobleţea şi îi permit să menajeze ţesuturile de susţinere şi mediul său.

Acest curs îşi propune să ofere practicienilor din medicina dentară o specializare în implantologie. Intr-adevăr, implantologia bioceramică a devenit o disciplină de sine stătătoare a odontostomatologiei. Rezultate din ce în ce mai fiabile, cercetări realizate atât de instituţii universitare, cât şi de centre private de cercetare, o consultare interdisciplinară bogată şi prolifică, fac acest vechi vis posibil : înlocuirea organului dentar natural cu un sistem heterogen.

Printre materialele utilizate, zirconiul prezintă avantaje incontestabile în comparaţie cu ceramica aluminoasă :

 • O rezistenţă mecanică excepţională, ce permite confecţionarea de implante robuste şi de piese fine, cum ar fi pivotii endo-radiculari
 • Biocompatibilitatea : ceramica este un material izolant, se remarcă absenţa coroziunii in vivo, deci, spre deosebire de alte metale, absenţa produselor de difuziune.

Tehnica operatorie este atraumatică şi noninvazivă. Perioada de cicatrizare este diminuată. Implantele din ceramică au rolul de catodă calcică, ce permite depunerea calciului liber pe locul efracţiei tisulare.

După o scurtă introducere în implantologie şi în aplicarea ei la reabilitarea orală, cursul abordează studiul histopatologic şi biochimic al materialului bioceramic.

Programul continuă cu studiul proprietăţilor fizice şi a biocompatibilităţii zirconiului şi, mai precis, cu studiul implantului Sigma şi al bioreceptivităţii pacientului.

Seminarul se termină prin abordarea procesului de osteocoaptare şi de asanare a mediului bucal înainte de implantare.

Program

 1. Materialele moderne : Proprietăţi fizico-chimice comparate.
 2. Definirea unui profil de biocompatibilitate:

Studii in vivo : experimente pe animale

Studii clinice : comportamentul ceramicilor faţă de tesuturile osoase şi conjunctive.

Coroziunea metalică in vivo : citotoxicitatea produselor de difuziune a coroziunii ; implicaţii practice în implantologie.

Implantul endo-osos Sigma

implant-ceramique01.jpg implant-ceramique02.jpg

Factori ce condiţionează reuşita sau eşecul unei implantări endo-osoase :

 • Parametri legaţi de implant şi de gazdă
 • Parametri legaţi  de practician
 • Natura interfeţei implant-os
 • Cicluri ale vindecării osoase peri-implantare

Indicaţii si contra-indicaţii ale implantelor endo-osoase :

 • Criterii de alegere ale unui implant
 • Contra-indicaţii locale
 • Examene paraclinice prealabile, cum trebuie interpretate acestea
 • Lucrări practice

Statistică de utilizare clinică a implantelor-şurub bio-ceramice pe 50 de ani:

 • Cum să minimizăm consecinţele unui eşec implantar?

Alternative la implantele endo-osoase :

implant-ceramique03.jpg implant-ceramique04.jpg

Cap. II Bioarchitectura protetică

Introducere

Supra-structura şi infra-structura protetică sunt caracterizate  prin simplitatea execuţiei şi a alegerii accesoriilor protetice.

Aspecte teoretice şi practice ale elaborării unei bioarhitecturi:

c2a.jpg c2b.jpg

Concepţia şi realizarea reabilitării orale, recurgând la pivoţi naturali şi implantari, în cele trei clase : fixă, amovo-inamovibilă şi amovibilă.

La acest curs, este de preferat ca medicul dentist să fie însoţit de tehnicianul său. Va fi o ocazie pentru acesta de a se familiariza cu accesoriile utilizate în elaborarea supra-structurii. Această coordonare este indispensabilă pentru a asigura durata şi calitatea muncii de reabilitare. Se vor aborda aspecte teoretice şi practice ale unei bioarhitecturi. Supra şi infrastructura protetică se caracterizează prin simplitatea execuţiei şi prin uşurinţa alegerii accesoriilor protetice.

Acest curs se termină cu lucrări de laborator, ce permit verificarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul seminarului (realizarea infrastructurilor de holoproteza), urmate de un test teoretic.

 

Program

 1. Clasificare protetică :
  1. Proteză fixă
  2. Proteză amovo-inamovibila
  3. Proteză amovibilă

Toate mijloacele protetice suportate de către implant vor fi prezentate.

2. Bioarhitectură protetică.

3. Suprastructura protetică realizată pe implante:

Metodă, alegerea materialului, colaborare cu tehnicianul.

4. Alegerea aliajului sau a materialului ce-l poate înlocui, ergonomie, economie de material şi de timp.

5. Selecţia de ataşamente şi uşurinţa de a alege.

6. Realizarea suprastructurii în laborator.

c2c.jpgc2d.jpg

Întoarceţi-vă la rezumatul cursurilor Partea de sus a paginii

 

inapoi la rezumat Top